miércoles, 7 de marzo de 2012

provant, provant... i a compostar!


Podem aprendre a fer les coses probant de fer-les? (Saïd)
Per què estem tant contents quan sabem fer les coses? (Yanko)